Sansür, bir toplumun kendine olan güvensizliğini yansıtır ve otoriter rejimlerin belirgin bir özelliğidir.

--Potter Stewart

22.01.2008

Adapter Pattern (Wrapper)

Adapter örüntüsü, adından da anlaşıldığı gibi var olan bir arayüzü istemcinin önceden kullanageldiği arayüze uyarlar. Örneğin ihtiyacı karşılayan yeni bir kütüphanenin, hizmet isteyen istemci kodun önceden kullandığı arayüze uymadığını düşünelim. Araya istemcinin kullandığı arayüzü implement eden ve bu arayüzün gerçekleştirilen yöntemlerinde istemi yeni arayüz yöntemlerine aktaran Adapter sınıfı yazılır. Burada hedeflenen, her zamanki gibi var olan ve çalışan koda müdahale etmemektir:


Arayüz uyarlaması yapılırken Adapter sınıfın yöntemlerinde akışı etkileyecek yeni iş adımları tanımlanabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder