Sansür, bir toplumun kendine olan güvensizliğini yansıtır ve otoriter rejimlerin belirgin bir özelliğidir.

--Potter Stewart

30.12.2010

Spring ile Hibernate Annotation Kullanılan Entity Sınıfların Otomatik Algılanması

Veri erişim katmanında JPA standartını kullanırken annotation ile tanımladığımız entity sınıflarımızın algılanması, proje ayağa kalkarken otomatik gerçekleştirilir. Araya JPA standartını sokmak yerine doğrudan Hibernate çatısını kullanmak istediğimizde annotationlarla tanımlanmış bu entity sınıflarının algılanabilmesi için kullanılagelen yaygın yöntem ya hibernate.cfg.xml içersinde bu sınıfları algılatmak ya da her bir entity sınıfını Spring'in Hibernate entegrasonu için kullanıma sunduğu AnnotationSessionFactoryBean tanımı içinde tek tek belirtmektir:

<bean id="sessionFactory"
 class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
 <property name="dataSource" ref="${dataSourceType}" />
 <property name="hibernateProperties">
 <props>
  <prop key="hibernate.dialect">${hibernate.dialect}</prop>
  <prop key="hibernate.show_sql">${hibernate.show_sql}</prop>
  <prop key="hibernate.format_sql">${hibernate.format_sql}</prop>
  <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">${hibernate.hbm2ddl.auto}</prop>
 </props>
 </property>
 <property name="annotatedClasses">
 <list>
  <value>com.prime.ExampleClass1</value>
  <value>com.prime.ExampleClass2</value>
 </list>
  </property>
</bean>


annotatedClasses'ın bu şekilde kullanımı entity sınıf sayısı arttıkça sıkıntı yaratmaya başlayabilir. Bunun yerine aynı Spring bean'in packagesToScan değişkeni uygun paket yapısıyla kurarak uzun uzadıya sınıf tanımları yapmaktan kurtulabilirsiniz:

<property name="packagesToScan" value="com.prime" />

ya da

<property name="packagesToScan">
 <list>
 <value>com.prime.package1.model</value>
 <value>com.prime.package2.model</value>
 </list>
</property>

Hibernate annotation kullanan entitylerinizin otomatik algılanması için yukardaki tüm kullanımlara ek olarak proje classpath'inde javassist.jar kütüphanesi de bulunmalıdır..

21.12.2010

Spring - JSF Yeniden (JSF 2.0)

Blogta ziyaret edilen girdilere göz attığımda "Spring - JSF Bütünleştirmesi" yazımın son zamanlarda tekrar ziyaret edildiğini farkettim. Hazır geçen hafta da JTPD'nin eğitim seminerlerinde bu konular üzerine eğilmişken iki çatının entegrasyonunu, değişen yeteneklerini de dikkate alarak tekrar gözden geçirelim istedim.

Eski girdide bu iki çatıyı birbirleriyle anlaşır hale getirebilmek için JSF'ye variable resolver olarak Spring'in bize sunduğu DelegatingVariableResolver sınıfını tanıtmıştık. Bu sınıf iki çatı arasında bean aktarımlarını gerçekleştirmek için aktarımı yapılacak beani öncelikle JSF beanlerinde, bulamazsa Spring beanlerinde arıyordu. Benzer şekilde, önce Spring bean tanımlarına sonra da JSF bean tanımlarına bakan SpringBeanVariableResolver Spring sınıfını da JSF 1.1 ve 1.2 sürümlerinde kullanabiliriz.

JSF 1.2+ sürümlerinde ise variable resolver kullanımı yerini ELResolver'a bırakıyor:

<faces-config>
 <application>
  <el-resolver>org.springframework.web.jsf.el.SpringBeanFacesELResolver</el-resolver>
 </application>
</faces-config>


Spring ile JSF'i bu şekilde ilişkilendirdikten sonra eski yazıdaki örneği bu sefer JSF 2.0'ın annotationlarını kullanarak Spring beanini JSF bean tanımı içine aktarımını yapalım:

@ManagedBean(name="member")
@RequestScoped
public class Member {

 @ManagedProperty(value="#{memberService}")
 private MemberService memberService;

 // memberService getter/setter
}

Spring bean tanımını da @Service("memberService") ya da @Component("memberService") annotationlarını kullanarak da xml'e bulaşmadan MemberService sınıfı içinde yapabiliriz:

@Service("memberService")
public class MemberServiceImpl implements MemberService {
  // ...
}

Spring annotationlarının çalışması içinse Spring context xml tanımınına ya <context:component-scan base-package="com.prime.packname"></context:component-scan> satırını eklemeli ya da web.xml içerisinde Spring bean tanımlarını xml yerine annotation kullanarak yapacağımızı belirten gerekli düzenlemeleri yapmalıyız:

<web-app>
   <context-param>
      <param-name>contextClass</param-name>
      <param-value>org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext</param-value>
   </context-param>

   <context-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value>com.prime.packageName</param-value>
   </context-param>
</web-app>


Bu işlemlerin ardından annotationlarla tanımladığımız Spring ve JSF beanlerini birbirine entegre olarak kullanabiliriz. Bol Javalar..

12.12.2010

JTPD'de JSF, Spring ve JPA Sunumları

Dün JTPD'nin düzenlediği Java eğitimlerinin 3. haftasında katılımcılara JSF, Spring ve JPA sunumları yapma fırsatım oldu. Sunumların ardından küçük örnekler yaparak da anlatılan konuları pekiştirmeye çalıştık. Her ne kadar bahsi geçen konuları detaylı incelemek için 4-5 saat gibi çok çok kısıtlı süremiz olsa da mümkün olduğunca bu çatılar (framework) bizlere neler vaat ediyor, yetenekleri neler ve birbirleriyle nasıl entegre edebiliriz konuları üzerinden hızlıca geçtik. Anlatılan konular katılımcılar için zaman zaman detaylı ve karmaşık olsa da beni sabırla dinledikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hazırladığım eğitim sunumlarına ve örnek projelere buradan erişebilirsiniz. Java kültürünü daha geniş kitlelere yaymaya çalışan JTPD derneğini de tebrik ediyorum..