Sansür, bir toplumun kendine olan güvensizliğini yansıtır ve otoriter rejimlerin belirgin bir özelliğidir.

--Potter Stewart

4.07.2010

Eşli Programlama

Eşli programlama (Pair Programming) iletişimi, eşler arasında işbirliğini ve dolayısıyla öğrenmeyi temel alan program geliştirme yöntemidir. Eşlerden biri "Sürücü (Driver)" rolünü diğeri ise "Yönlendirici (Navigator)" rolünü üstlenir. Aynı bir yarış arabasındaki pilot/yardımcı pilot yardımlaşmasındaki gibi, Sürücü kodun yazımı, yazım hatalarının denetimi, API'lerin çağırımı gibi konularla ilgilenirken Yönlendirici de yapılan işin doğruluğu, gereksinimler, alternatif yöntemler, bir sonraki adım, vb. konulara yoğunlaşır. Eşler büyük resmi, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak daha iyi ele alırlar. Olası hatalar büyük oranda ortaya çıkma aşamasında ele alınır ve çözülür.

Niclas Nilsson ve Hans Brattberg eşli programlamayı, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, eşli programlamanın avantajlarını küçük tiyatrolarla destekleyerek anlatmışlar. Hoş bir sunum tarzı olmuş: The Pair Programming Show