Sansür, bir toplumun kendine olan güvensizliğini yansıtır ve otoriter rejimlerin belirgin bir özelliğidir.

--Potter Stewart

25.03.2009

Hibernate Parameter Binding

Hibernate kullananların sıkça karşılaştığı bir durum Hibernate’in ürettiği SQL cümleciklerine geçtiği parametreleri görememektir. Hibernate’in ayar kütüğü persistence.xml’e yazılan

<properties>

...

<property name="hibernate.show_sql" value="true"/>

...
</properties>


İfadesi bile üretilen SQL cümleciğinde parametre gelecek yerleri ‘?’ ile gösteriyor. Hal böyle olunca bazen debug esnasında akışı izlemek sıkıntılı olabiliyor. Bu sıkıntıyı aşmanın bir yolu ise Hibernate Type sınıfı için Log4j 1.2.12 sürümünden itibaren kullanılmaya başlanan TRACE düzey loglama yapmak:


<logger name="org.hibernate.type">

<level value="TRACE"/>

</logger>


Her ne kadar ‘?’ yerine değerler gelmese de basılan loglardan soru işareti ile belirtilen yerlere atanan değerleri elde etmek mümkün. Dönen değerler de bonus olarak gösteriliyor


Hibernate:
/* load deneme.DovizTipi */ select doviztipi0_.ID as ID52_0_, doviztipi0_.ACIKLAMA as ACIKLAMA52_0_, doviztipi0_.KISA_ACIKLAMA as KISA8_52_0_ from DOVIZ_TIPI doviztipi0_ where doviztipi0_.ID=
?

25 Mar 2009 15:11:27,159 - TRACE - IP:127.0.0.1, ReqURI:/ips/spring/anasayfa-flow - /ips - org.hibernate.type.NullableType.nullSafeSet(151) | binding '949' to parameter: 1

25 Mar 2009 15:11:27,159 - TRACE - IP:127.0.0.1, ReqURI:/ips/spring/anasayfa-flow - /ips - org.hibernate.type.NullableType.nullSafeGet(193) | returning 'Yeni Türk Lirasi' as column: ACIKLAMA52_0_

25 Mar 2009 15:11:27,159 - TRACE - IP:127.0.0.1, ReqURI:/ips/spring/anasayfa-flow - /ips -
org.hibernate.type.NullableType.nullSafeGet(193) |
returning 'TL' as column: KISA8_52_0_