Sansür, bir toplumun kendine olan güvensizliğini yansıtır ve otoriter rejimlerin belirgin bir özelliğidir.

--Potter Stewart

14.05.2008

Richfaces FileUpload Bileşeni

Richfaces 3.2.0 sürümü 31 Mart 2008 tarihinde kararlı halde kullanıma sunuldu. Yeni sürümle gelen birkaç yeni bileşen mevcut. Bunlardan biri de kütük yükleme (fileupload) bileşeni. Richfaces’in bileşen demosu ve belgelemesi her ne kadar ihtiyaçları fazlasıyla karşılasa da kütük yükleme bileşeni için belgelemesinde backing bean gerçekleştirimi ile ilgili yeterli bilgiyi bulamadım. Biraz deneme yanılma biraz da Richfaces forumlarından okuduklarımla kütük yükleme bileşenini keşfetme imkanım oldu:

<rich:fileUpload id="upload"

acceptedTypes="#{fileUploadBean.acceptedTypes}"

disabled="#{fileUploadBean.disabled}"

autoclear="#{fileUploadBean.autoclear}"

required="#{fileUploadBean.required}"

requiredMessage="#{fileUploadBean.requiredMessage}"

rendered="#{fileUploadBean.rendered}"

listHeight="#{fileUploadBean.listHeight}"

listWidth="#{fileUploadBean.listWidth}"

fileUploadListener="#{fileUploadBean.fileUploadListener}"

maxFilesQuantity="#{fileUploadBean.maxFilesQuantity}"

immediateUpload="#{fileUploadBean.immediateUpdate}"

addControlLabel="#{fileUploadBean.addControlLabel}"

clearAllControlLabel="#{fileUploadBean.clearAllControlLabel}"

clearControlLabel="#{fileUploadBean.clearControlLabel}"

stopEntryControlLabel="#{fileUploadBean.stopEntryControlLabel}"

uploadControlLabel="#{fileUploadBean.uploadControlLabel}">

<a4j:support event="onuploadcomplete"

reRender="info" />

<f:facet name="progress">

<rich:progressBar style="height: 10px; width: 250px;">

</rich:progressBar>

</f:facet>

<f:facet name="label">

<h:outputText value="{_KB}KB from {KB}KB uploaded --- {mm}:{ss}" />

</f:facet>

</rich:fileUpload>

rich:fileUpload bileşeninin ihtiyaç duyduğu niteliklerden acceptedTypes yüklenecek kütüklerin tiplerini (jpg, gif, vb.) belirtmek için kullanılıyor. maxFilesQuantity niteliği yüklenebilecek kütük sayısını belirtebiliyorsunuz. *ControlLabel nitelikleri ile bileşende görünen etiketlerin değerleri verilebiliyor. fileUploadListener niteliği ile de backing beande yer alan ve herbir kütüğün yükleme işlemi bittikten sonra fırlatılan olayı(event) yakalayan bir listener tanımı veriliyor.

Yukarıdaki koda ayrıca yükleme işlemi sırasında gösterilecek olan durum çubuğu (progress bar) ile yüklenen KB sayısı/süresi bilgileri ve yükleme işlemi tamamlandıktan sonra “info” id’li alanı güncellemek için bir ajax istemi ekledik:

<h:panelGroup id="info">

<rich:panel>

<f:facet name="header">

<h:outputText value="Uploaded Files Info" />

</f:facet>

<h:outputText value="No files currently uploaded"

rendered="#{fileUploadBean.size==0}" />

<rich:dataGrid columns="1" value="#{fileUploadBean.files}"

var="file" rowKeyVar="row">

<rich:panel>

<h:panelGrid columns="2">

<a4j:mediaOutput element="img" mimeType="image/jpeg"

createContent="#{fileUploadBean.paint}" value="#{row}"

style="width:100px; height:100px;" />

<h:panelGrid columns="2">

<h:outputText value="File Name:" />

<h:outputText value="#{file.name}" />

<h:outputText value="File Length(bytes):" />

<h:outputText value="#{file.length}" />

</h:panelGrid>

</h:panelGrid>

</rich:panel>

</rich:dataGrid>

</rich:panel>

<rich:spacer height="3" />

<br />

<a4j:commandButton action="#{fileUploadBean.clearUploadData}"

reRender="info, upload"

value="Clear Uploaded Data" rendered="#{fileUploadBean.size>0}" />

</h:panelGroup>

info” id’li panel grupta ise yükleme sonrası backing beande tutulan jpg kütüklerin isim ve boyut bilgisi ile resmin görüntüsü a4j:mediaOutput yardımı ile ekranda gösterilmiştir. createContent="#{fileUploadBean.paint}" niteliği görüldüğü gibi backing beanimizin paint yöntemi ile ilişkilendirilmiştir. dataTable’ın row bilgisini kullanarak bir list veri yapısı ile tutulan kütükleri görüntülememizi sağlamaktadır. İstemciden sunucuya yüklenen ve henüz veritabanına yazılmamış kütükleri backing beanin list veri yapısından silinebilmek için kodun en altına da action="#{fileUploadBean.clearUploadData}" nitelikli bir a4j:commandButton bileşeni eklenmiştir.

Yukarıdaki JSF kodunun kullandığı ve fileUploadBean referansıyla tanımlanan bean sınıfı da şu şekildedir:

import org.apache.commons.io.FilenameUtils;

import org.richfaces.event.UploadEvent;

import org.richfaces.model.UploadItem;

public class FileUploadBean {

private boolean disabled;

private boolean autoclear;

private boolean rendered;

private boolean required;

private String acceptedTypes;

private String requiredMessage;

private String listHeight;

private boolean immediateUpdate;

private String listWidth;

private String addControlLabel;

private String clearAllControlLabel;

private String clearControlLabel;

private String stopEntryControlLabel;

private String uploadControlLabel;

private List<MyDocument> files;

private Integer maxFilesQuantity;

public FileUploadBean() {

disabled = false;

autoclear = false;

rendered = true;

required = false;

immediateUpdate = false;

acceptedTypes = "jpg";

requiredMessage = "requiredMessage";

listHeight = "300px";

listWidth = "400px";

addControlLabel = "Ekle";

clearAllControlLabel="Hepsini Temizle";

clearControlLabel = "Temizle";

stopEntryControlLabel = "Yuklemeyi Durdur";

uploadControlLabel = "Yukle";

maxFilesQuantity = 5;

files=new ArrayList<MyDocument>();

}

public List<MyDocument> getFiles() {

return files;

}

public void setFiles(List<MyDocument> files) {

this.files = files;

}

public Integer getMaxFilesQuantity() {

return maxFilesQuantity;

}

public void setMaxFilesQuantity(Integer maxFilesQuantity) {

this.maxFilesQuantity = maxFilesQuantity;

}

public void fileUploadListener(UploadEvent event) throws IOException {

UploadItem item = event.getUploadItem();

/*

* if you have createTempFiles context param defined with true -

* you should use getFile rather than getData in your listener

*/

if(item != null && item.getData() != null){

MyDocument fileData = new MyDocument();

fileData.setContent(item.getData());

fileData.setLength(item.getData().length);

fileData.setName(FilenameUtils.getName(item.getFileName()));

files.add(fileData);

maxFilesQuantity--;

}

}

public void paint(OutputStream stream, Object object) throws IOException {

stream.write(((MyDocument)getFiles().get((Integer) object)).getContent());

}

public Integer getSize() {

return getFiles().size();

}

public String clearUploadData() {

files.clear();

maxFilesQuantity = 5;

return null;

}

/*Getters - setters*/

}

MyDocument sınıfı ile de eklenen kütüklerin bilgilerini tutuyoruz:

public class MyDocument {

private Long id;

private String name;

private byte[] content;

private long length;

/*Getters - setters*/

}

Ayrıca web.xml’de Richfaces filter altında da iki parametre tanımı yapılması gerekiyor:

<filter>

<display-name>RichFaces Filter</display-name>

<filter-name>richfaces</filter-name>

<filter-class>org.ajax4jsf.Filter</filter-class>

<init-param>

<param-name>createTempFiles</param-name>

<param-value>false</param-value>

</init-param>

<init-param>

<param-name>maxRequestSize</param-name>

<param-value>100000000</param-value>

</init-param>

</filter>

createTempFiles parametresi false değerine sahipse yüklenen kütükler belleğine yazılıyor. true değerine sahipse yüklenen kütükler bu sefer geçici kütüklere yazılıyor. Bu parametrenin niteliğine göre fileUploadListener yönteminde UploadEvent nesnesinden yüklenen kütüğü elde ediş biçimimiz farklılık gösteriyor. Birinde örnekte olduğu gibi getData() ile byte dizisi okurken diğerinde getFile() yöntemi ile File nesnesi okuyoruz.

maxRequestSize parametresi de yüklenecek kütüğün maksimum boyutunu belirtiyor. Değeri sıfır olursa herhangi bir boyut kontrolü yapmıyor. Tüm bu yapılanlardan sonra bileşenimiz kullanıma hazır:Richfaces LiveDemo: http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/index.jsp

Richfaces Developer Guide: http://www.jboss.org/file-access/default/members/jbossrichfaces/freezone/docs/devguide/en/html/index.html

4 yorum:

 1. Bu kontrol kullanılırken eğer seçtiğimiz dosyanın adı türkçe karakter içeriyorsa listener içinde datayı almak istediğimizde data yı null olarak veriyor :-(

  YanıtlaSil
 2. Biz böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Googleda karşılaştığınız sorunla ilgili bir arama yapmanız faydalı olabilir. Kullandığınız Richfaces sürümünden kaynaklanan bir hata da olabilir. Böyle bir durumda Richfaces Jira'sına bir kayıt girmeniz sorunun çözülmesi için faydalı olabilir.

  Kolay gelsin

  YanıtlaSil
 3. Teşekkür ederim ben biraz daha araştırıyım en iyisi.İyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 4. bu kontrolü kullabdıgımda add butonuna tıklayamıyorum bu sorunu nasıl çözebilirim..

  YanıtlaSil